diumenge, 24 de juny de 2007

Dianthus broteri Boiss. & Reuter subsp. valentinus (Willk.) Rivas Mart. & al.


Dianthus broteri Boiss. & Reuter subsp. valentinus (Willk.) Rivas Mart. & al.
Sinònims : Dianthus valentinus Willk., Dianthus serrulatus subsp. valentinus (Willk.) Malag., Pl. Sennen. I, Dianthus 6 (1974)
Etimologia: Dianthus, síncopa linneana del grec diósanthos, en Teofrasto, un clavell conreat, no olorós. Grec Diós, 'déu' i ánthos, 'flor'. Propiament, la flor dels déus. I broteri, de broterous; Félix da Silva de Avellar, de sobrenom, Brotero (1744/1828). Valentinus, del llatí valentinus, -a, -um, 'valencià, de València', del llatí Valentia, -ae, diverses ciutats amb aquest nom.
Clavellets. Clavellinera de pastor. Clavellina.
CLAVELLINA f.
|| 1. Clavell, flor de les plantes del gènere Dianthus (Men.); cast. clavel, clavellina.
|| 2. Planta de diferents espècies del gènere Dianthus, que produeix les flors anomenades clavells (or.); cast. clavel. Brotà una clavellina encesa de clavells, Verdaguer Flors 39. Los clavells s'han acabat d'una hermosa clavellina, Collell Flor. 117. Clavellina muntanyesa: és l'espècie Dianthus cartusianorum; cast. clavellinas montesinas.
Planta perenne, sufruticosa, de color verd blavós. Les flors, relativament grans per al seu gènere, es disposen en inflorescències laxes i pedunculades. Presenten els pètals de color rosat, fortament laciniats, que ixen del calze uns 2 cm.
Fon.: kləβəʎínə (or.); klaβelínɛ (Ll.); klaβɛʎína (Val.); kləvəʎínə (Bal.); klaveʎína (Cast., Al.).
Etim.: derivat de clavell.
CLAVELL m.
|| 3. Flor i planta de diferents espècies del gènere Dianthus, de la família de les cariofil·làcies; cast. clavel. Roses e flors, | clavells, gesmir | hi creus collir, Spill 12343. Una clavellina encesa de clavells, Verdaguer Flors 39. a) L'espècie Dianthus caryophyllus L.; cast. clavel común. La planta es fa de 20 a 60 cm. d'altària, i les seves flors són de diverses colors i molt apreciades per llur perfum i vistositat. S'anomenen clavells de sabater els que són blancs esquitxats de vermell fosc; clavells de la bandera espanyola són els de color vermell i groc.—b) Clavells bosquetans: l'espècie Dianthus Carthusianorum L. (Pireneus catalans); cast. clavellinas montesinas.—c) Clavells de pastor: l'espècie Dianthus monspessulanus L. (Pireneus); cast. clavellinas deshiladas.—d) Clavells de pom o de Sant Isidro: l'espècie Dianthus barbatus L.; cast. minutisa.—e) Clavells de trenta: l'espècie Dianthus sinensis L.; cast. clavellina china. Formen pomellets de flors petites de colors diverses; procedeixen de la Xina.
Etim.: del llatí *clāvĕllu, dim. de clāvu, mat. sign. || 1. Font: dcvb
Rodalies d'Ulldecona
Foto: macuser64

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Els comentaris afegeixen valor a les entrades i també obren noves vies de discussió, de manera que enriqueixen el bloc, opina i aporta el que et semble.
Torna quan vulgues, seràs benvingut/da.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...